PORTFOLIO

AKCJE REKLAMOWE

ENFOŚ PRZYJACIEL DZIECI

Kampania edukacyjna przeprowadzona wraz z NFOŚiGW, mająca na celu promocję ekologicznych zachowań wśród dzieci.
Wykonaliśmy m. in. książeczkę dla dzieci wraz z ilustracjami, maskotkę, opakowanie oraz torbę ekologiczną.

Książeczka, ilustracje, skład.

Gadżety reklamowe, opakowania.

Animacja promująca książkę

PANORAMA 360 ORAZ WIZUALIZACJE

Na potrzeby naszego klienta stworzyliśmy serię wizualizacji przedstawiających planowaną rewitalizację krakowskich ulic.
Poza statycznymi obrazami powstała specjalna panorama 360 przeznaczona dla googli VR do wirtualnej rzeczywistości,
a także animacje na potrzeby mediów.

Skontaktuj się z nami

biuro@dzwigniahandlu.com.pl

510136800 / 512089797