lifedrawa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zleciła nam wykonanie ulotki w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, dotyczącej projektu LIFEDrawaPL. Projekt ten odnosi się do „Czynnej ochrony siedlisk włosieniczników i udrożnienia korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

facebook

youtube

biuro@dzwigniahandlu.com.pl

tel. 124466975 / 512089797

ⓒcopyright. All right reserved.